Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Aterraxe

O contacto co chan será suave, sempre que a toma se efectúe co vento de cara e a freada final se realice correctamente. A freada é inversamente proporcional á intesidade do vento Se a velocidade do vento está preto dos 20 km/h, a toma pode facerse con velocidade cero.
É necesario, antes de aterrar, sair do arnés-silla e quedar en posición vertical. con tempo suficiente. Igualmente, é recomendable entrar dando dous ou tres pasos.
Nembargantes, cando non tivemos en conta o gradente ou a necesidade de entrar co viento en cara, e nos aproximamos ó chan con velocidade e tasa de caída excesivas, é necesario prepararse para un impacto forte, adoptando a postura de pernas semiflexionadas, espalda curvada e músculos en tensión (pés e pernas xuntos e facemo-lo contacto co chan con toda a planta).

Os erros máis comúns na aterraxe son:
Frear antes de tempo, cando aínda estamos a demasiada altura sobre o chan, co que se xenera unha perigosa pérdida.
Frear moi tarde ou insuficientemente, o que conduce a unha "toma" a demasiada velocidade.
. Canto maoir número de referencias visuais antes do aterraxe se poidan asimilar máis capacidade de decisión teremos sobre a decisión da maniobra final e a toma será perfecta.

Contáctanos