Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Despegue

A principal norma é despegar sempre co vento de cara e enfrentado á ladeira (ás veces durante o inflado o piloto ponse de espaldas ó vento para logo da-la volta e telo de cara como no caso das fotos) o mesmo que na el aterraxe. O despegue debe realizarse segundo a seguinte secuencia:
Antes de inflar comprobaremo-lo correcto estado de equipo de voo e da radio.
Una vez efectuado o inflado, comprobaremo-lo correcto estado da á e dos suspentes. Se observamos alguna anomalía frearemos ó 100% detendremo-la nosa carreira.
O piloto debe esperar a que sexa o parapente quen o levante do chan e evitar saltar en busca do ar. Mentras tanto, só ten que preocuparse mantener el ala con presión y dar una decidida carrera.
A acción sobre os freos ha de se-la xusta, evitando brusquedades.
. Se todo vai correctamente, acelararemos ó máximo coa á nivelada...

Dado que desexamos facer un voo comodamente sentados, conven axustar adecuadamente o arnes antes de despegar. Sempre resulta máis incómodo face-lo durante o voo.
Despois de despegar comprobaremos de novo a á e as suspensións, nos acomodaremos no arnés e ... ¡a disfrutar! Mantendo os frenos ó entre o 10% e o 30% concentraremonos na ruta, segundo noso plan de voo.
. O parapente nos levanta do chan, xa estamos voando...

Contáctanos