Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Teoria de vuelo

¿Por qué voan os paxaros?

Plumas, bos músculos e pouco peso. Pero ¿que é o que permite ás aves alza-lo voo e manterse a flote?. ¿Por qué leis físicas son capaces de vence-la forza de la gravedade?. Teríamos que consulta-lo Teorema de Bernoulli, pero tampouco é necesario chegar a tanto. Realmente polas mesmas leis que permiten voar á nosa á.
Se miramos un corte transversal dunha á podemos ver que ten una forma aerodinámica: convexa ou curvada por enriba, e escavada ou cóncava por abaxo. Tan pronto como unha ave despega e escomenza a avanzar, o ar flue más rápidamente pola curvatura superior, creando una menor presión que a que se manten debaixo da á (aprox. 1Atmósfera). Esta diferencia de presións entre as superficies superior e inferior é a que orixina a sustentación da mesma.
Efecto Bernoulli No planeo, a á non só e sostida polo ar, prodúcese unha diferencia de presión que é a causa da sustentación. As nosas ás de parapente diseñanse cos mesmos criterios.

Existen dúas modalidades de voo nas aves que, sin duda, nos dirán algo especial ós "voadores".
Por un lado está o voo a vela, propio das aves mariñas, con ás longas e estreitas, como as gaivotas ou os albatros. Aproveitan as correntes de ar que atopan no mar e, sitúanse cara ó vento para que éste as eleve dunha maneira exclusivamente dinámica.
A outra modalidade é o voo de planeo, propio das aves de gran tamaño, coma as águilas, boitres o cigoñas. Súas ás longas e anchas e unha asombrosa percepción das correntes térmicas permitenlle elevarse a grandes alturas describindo círculos.
Son voos de aforro enerxético (Un boitre negro, por exemplo, consume moita máis enerxía no momento de pousarse, que si está un bo rato voando.)

Despegue

Acción freos

Rota/Rumbo/Deriva


Tráfico aproximación

Tráfico final

Aterraxe
Contáctanos