Nuestros centros de vuelo
Instructores
Consejos
Teoria de vuelo
Despegue
Acción freos
Rota/Rumbo/Deriva
Tráfico aproximación
Tráfico final
Aterraxe
Toma de contacto
Cursos

Tráfico de aproximación

O tráfico de aproximación consiste nun conxunto de maniobras mediante as que o piloto busca situarse sobor da senda de planeo final. Ésta é calculada en función da dirección do vento no aterrizaxe e da velocidade da á. Os tráficos máis utilizados en parapente son os seguintes:* Tráfico en "S" : Sobre o tramo de aproximación final describense viraxes alternativos de 180º a un e outro lado, hasta intercepta-la senda de planeo. Utilizase para perder altitude con vento froxo

* Tráfico en "8": Virajes de 200º aprox. a un e outro lado con centro sobre un punto ou zona de referencia. Empregase en condicións similares ó tráfico en "S".

* Tráfico en "U": As tres derradeiras fases do tráfico estandarizado en aviación xeral, "rectangular"que ten cinco tramos básicos: inicial, vento cruzado, vento en cola, base final. . Utilizase preferentemente con viento medio.

* Tráfico en "L": Aproximación, dende o tramo base, que finaliza cunha viraxe moi cerca do punto de toma. Empregase con vento forte. + vento, + diagonal o tramo base.
. Convén ter en conta que a senda de planeo será tanto máis pendiente canto maior sexan a velocidade e o gradente de vento, e menor sexa a fineza da á.

Contáctanos